Samel.EdU

Projektový manažment

Cieľová skupina:
Vedúci projektov
Portfólio manažéri
Manažéri zdrojov
Administrátori projektov
Pracovníci plánovacích oddelení firiem
Cieľ kurzu:
Zvládnuť používanie informatického nástroja MS Project pri tvorbe a riadení množiny projektov,
Zvládnuť sledovanie a optimalizáciu skupiny projektov,
Zoznámiť sa metodikou a praktickými skúsenosťami s riadení portfólia projektov, ktoré v spojení
s MS Project vedú k úspešnému naplneniu projektových cieľov
Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.
Počet dní: 1 deň
Počet hodín: 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov