Samel.EdU

Riadenie času a nákladov v projektoch

Východiská a charakteristika workshopu:
Čas a náklady sú rozhodujúce parametre akéhokoľvek projektu. Metodika projektového
manažmentu obsahuje nástroje, ktoré umožňujú zvládnuť tieto najdôležitejšie veličiny.

Workshop je vhodný pre:
projektových manažérov, ako aj všetkým s rozhodovacím právom pri danom projekte a jeho
riadení
Po ukončení workshopu budú jeho absolventi vedieť:
prakticky zvládnuť riadenie času a nákladov v prípravnej a realizačnej fáze projektového cyklu

Metodika:
Výučba prebieha na základe riešenia prípadovej štúdie.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Bonusy:
Bezplatný prístup k video výstupom vo vzdelávacej téme.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach
Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov