Samel.EdU

Riadenie IT projektov

Stručná charakteristika:
Cieľom kurzu je zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti
riadenia IT projektov v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia
v konkrétnych podmienkach IT projektu.

Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí pracujú na IT projektoch.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.


Bonusy:
Bezplatný prístup k video výstupom vo vzdelávacej téme.
Časovo neobmedzený SW na tvorbu myšlienkových máp.


Rozsah:
2 dni / 16 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2019›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

 

Podujatia jeseň 2019:
  • - Manažment znalostí a Riadenie zmien [Webinar] - 2.10.19
  • - Hybridné projektové riadenie – stratégia v praxi - 22-23.10.19
  • - Znalosti ako najdôležitejšie aktívum modernej organizácie – ako ich správne manažovať a využiť ich potenciál - 7.11.19
Viac o podujatiach
Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov