Samel.EdU

Riadenie projektov podľa pravidla 80/20

Východiská a charakteristika workshopu:
Pravidlo 80/20 (alebo Paretovo pravidlo) hovorí, že iba 20% našich aktivít vytvára až 80%
dosiahnutých výsledkov, inými slovami: medzi vynaloženým úsilím a jeho prínosmi nie je priama
závislosť. Preto je dôležité zamerať naše aktivity na také činnosti, ktoré prinášajú očakávané
výsledky (z minimálnych nákladov maximálny zisk).
Projektové riadenie umožňuje orientovať naše aktivity predovšetkým na činitele, ktoré
prinášajú maximálne prínosy, a to predovšetkým zameraním na 3 hlavné aspekty každej
činnosti: náklady, čas a ich rozsah (aj ich vzájomné vzťahy a interakcie). Absolvovanie
workshopu predstavuje súčasne úvod do problematiky projektového manažmentu, poskytuje aj
odpovede na otázky prečo a ako riadiť projekty.

Workshop je vhodný pre:
podnikateľov, manažérov, pracovníkov s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy, vedúcich
a členov projektových tímov, ako aj pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o efektívnom
riadení projektov
Po ukončení workshopu budú jeho absolventi poznať:
20% najdôležitejších teoretických vedomostí a praktických metodických postupov, ktoré je
možné využívať pri riadení 80% projektov.

Metodika:
Výučba prebieha na základe riešenie prípadovej štúdie, 20% teoretického výkladu lektora a 80%
praktických riešení a aktívnej prace účastníkov.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
Počet dní /hodín: 1 deň /8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

 

Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov