Samel.EdU

Riadenie projektov - riešenie prípadovej štúdie

Cieľová skupina:
Kurz je určený je pre vedúcich projektov a projektovo kompetentných  pracovníkov s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy, vedúcim projektových tímov, ako aj všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť a naučiť niečo viac o projektovom riadení.

Stručná charakteristika:
Cieľom kurzu je zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti projektového manažmentu v celej šírke projektového cyklu a ich aplikácia v konkrétnych podmienkach firmy.

Študijné materiály:
Učebné materiály a vzorové šablóny sú súčasťou výučby.

Bonusy:
Bezplatný prístup k video výstupom vo vzdelávacej téme.
Časovo neobmedzený SW na tvorbu myšlienkových máp.

Počet dní:                          2 dni
Počet hodín:                     16 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov