Samel.EdU

Riadenie projektov zmien

Charakteristika kurzu:
Každodennou istou vo fungovaní firiem je zmena. Úspešná zmena je náročný proces, ktorý
pôsobí na širokú skupinu vlastníkov, zamestnancov a externé prostredia, preto každú väčšiu
zmenu treba riadiť projektovo.
Zmena ako projekt má 3 základné parametre a svoju vnútornú kvalitu.
Náš kurz Vám umožní prakticky zvládnuť procesy riadenia zmien odskúšaným
v praxi overeným spôsobom.

Kurz je vhodný pre:
· Vlastníkov, zástupcov vlastníkov, členov predstavenstiev
· Vedúcich manažérov organizácie
· Projektových manažérov
· Agentov zmien, osoby, ktoré majú v kompetencii podieľať sa na riadení zmeny

Profil absolventa:
· Pozná technológiu riadenia zmeny,
· Vie aplikovať procesy riadenia zmeny,
· Vie úspešne komunikovať so záujmovými skupinami v projekte

Študijné materiály:
Výučba prebieha na základe riešenia prípadovej štúdie s použitím vzorových šablón.

Bonus:
Vzorový harmonogram riadenia zmien v MS Project, so sprievodnými materiálmi

Rozsah:
2 dni / 16 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich
Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov