Samel.EdU

Riadenie rizík v projektoch

Cieľová skupina:
Kurz je určený je top manažérom, pracovníkom s rozhodujúcim vplyvom na chod firmy,
vedúcim projektovým manažérom, ktorí majú záujem úspešne dokončiť každý projekt.

Stručná charakteristika:
Cieľom kurzu je zvládnutie základných teoretických a praktických poznatkov z oblasti riadenia
rizík.

Metodika:
Výučba prebieha na základe riešenia prípadovej štúdie.

Študijné materiály:
Učebné materiály sú súčasťou výučby.

Rozsah:
1 deň / 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov