Samel.EdU

Riadenie zmeny rozsahu projektu

Charakteristika Workshopu:
Každodennou istou v projektoch je zmena ktorá má vplyv na všetky základné parametre projektu,
teda na konečný ekonomický výsledok projektu. Zmena rozsahu projektu zadávateľom
nás vždy stojí čas a peniaze. Náš workshop Vám umožní prakticky zvládnuť procesy riadenia
zmien rozsahu v projektoch najlepším možným spôsobom.

Workshop je vhodný pre:
· Projektových manažérov
· Vedúcich manažérov organizácie
· Obchodných manažérov

Profil absolventa:
· Vie predvídať možné zmeny v projektoch a ich dopady na organizáciu,
· Vie identifikovať dopady zmien projektu na organizáciu realizátora,
· Vie zvoliť správnu stratégiu na ochranu záujmov realizátora projektu.

Študijné materiály:
Výučba prebieha na základe riešenia prípadovej štúdie s použitím vzorových šablón.

Rozsah:

1 dni / 8 hodín

Komplexný materiál so sylabami nájdete tu:

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre strategické iniciatívy firiem

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich
Banner
Projekty ako nástroj myslenia a dosahovania cieľov