Samel.EdU

Tagy

Názov položky

Počet položiek

Logický rámec

21

Zmeny

20

Riadenie zmeny

19

Organizačná štruktúra

19

Greinerov model

18

ciele

17

cieľ

16

Vízia

13

Pmbok

12

Projektové nástroje

8

MS Project

8

Hyperkonkurenčné prostredia

8

Hodnota

8

Priklady z praxe

6

Prínosy

5

Proces

4

Predpoklady

4

Rozsah

3

WBS

2

Vennove diagramy

2

Strom problémov

2

Strom cieľov

2

Portfólio management

2

PM skills

2

Odpor manažérov

2

Leadership

2

Kotter

2

Hlboká práca

2

Vennove diagramy

2

Životný cyklus

1

Zlatý kruh

1

Záujmové skupiny

1

Všeobecné ciele

1

Vlastný život

1

Špecifické ciele

1

SWOT analýza

1

Strategické ciele

1

Stratégia

1

SMARTER

1

Simplifikácia

1

Scrum

1

Riziká

1

Project triangle

1

Procesy

1

Poslanie

1

PM Triangle

1

Plytká práca

1

Plánovanie

1

PEST analýza

1

Mozog

1

Manažérske hladiny

1

Life hacking

1

Komunikácia

1

Kompetencia pre 21. storočie

1

Hodnotový reťazec

1

Hard rocks

1

Guide

1

Exekutívne sponzorstvo

1

Emócie

1

Dobré rady

1

Diskusia

1

CBA - Cost Benefit Analysis

1

Business model CANVAS

1

Business Case

1

Aliancie

1

Agile

1

 

 

Banner
Štatistiky sú výborné, tešíme sa na Vašu priazeň