Samel.EdU

Video záložky

Pri objednaní odborného obsahu získavate naviac aj  takéto video záložky. Stačí kliknúť na položku a môžete sledovať čo Vás najviac zaujíma!

Názov video záložky

Štádiá organizačného rozvoja (Stages of Organizational Development - Greinerov model)

1.štádium: Network structure

Kríza vedenia (Crisis of Leadership)

2.štádium: Hierarchická organizačná štruktúra (Directive structure)

Kríza autonómie (Crisis of Autonomy)

3.štádium: Delegovanie (Delegation)

Kríza kontroly (Crisis of Control)

4.štádium: Koordinovanie (Coordination)

Kríza „byrokracie“ (Crisis of Red Tape)

5.štádium: Matrixová organizačná štruktúra (Collaboration)

Kríza interného rastu (Crisis of Internal growth)

6.štádium: Aliancie (Alliances)

Kríza identity (Crisis of Identity)

Príklad na kreatívnu organizačnú štruktúru: Spotify

Odporúčania ku Greinerovmu modelu (Deciding on a Structure)

Otázky od poslucháčov


Banner
Štatistiky sú výborné, tešíme sa na Vašu priazeň