Samel.EdU

Projektový manažment pre jednotlivcov

CIEĽOVÁ SKUPINA:
Jednotlivci
 
Krok 1: Online výučba - 3 hod

Obsahuje zvládnutie základnej terminológie Projektového manažmentu a výklad tém podľa špecifikácie od zákazníka.
Na konci výučby je odovzdanie relevantných podkladov na  samo štúdium.
Krok 2: Samo štúdium
V rozsahu podľa možností zákazníka
Krok 3: online výučba - 3 hod
Obsahuje nové témy podľa špecifikácie, +  diskusia a k témam, ktoré boli predmetom samo štúdia
Na konci výučby je odovzdanie relevantných podkladov pre rozvojové scenáre zákazníka

CENA:
Dohodou

LEKTOR A JEHO ZNALOSTNÁ BÁZA:
• Autor má 4 medzinárodné certifikáty a prax na veľkých projektoch
• Viac ako 20 ročné lektorské skúsenosti
• Má k dispozícii je viac ako 70 relevantných video kurzov
• Má k dispozícii je 12 samo učiacich online testov

BONUSY / ĎALEJ ZÍSKATE:
• Certifikát akreditovaného kurzu MŠ SR
• Pomoc pri prípadnej certifikácii v Projektovom manažmente
• Zľavu na mentoring / tieňovanie na reálnych projektoch

Banner
Čo získate / stratíte ak sa obrátite na Ivana Sámela