Samel.EdU

Služba Inovačný konzultant

Konzultácie k príprave zámerov a projektov. Štartujeme pondelok 27.1.2020.

PRÍNOSY PRE PROJEKTY:
Vyhnete sa zacykleniu riešeniu následkov, riešite skutočné príčiny
Získate kontextový pohľad na Vaše inovácie (pochopíte mnohé doteraz neznáme súvislosti)
Defragmentujete svoj pohľad na projekt
Získate základné kompetencie pre prácu s predpokladmi
Správne identifikujete problém (určenie koreňovej príčiny!)
Správne umiestnenie problému (do správnych relácií podľa životného cyklu produktu)
Objavíte nové kreatívne riešenia,
Fíha , AHA efekt

Získate podklad pre rozhodnutia
Získate vhodný spôsob riešenia problému
Získate dlhodobú výhodu
Naučíte sa best practices

ČO NERIEŠIME V SLUŽBE INOVAČNÝ KONZULTANT?
Financovanie – riešime s partnerskou firmou
Právne služby – riešime s partnerskou firmou
Marketing Online marketing - rieši partner

KEDY ODPORÚČAME VYUŽIŤ SLUŽBU?
Investície stavebné a strojné
Nový produkt vývoj,
Podpora produktu,
Zlepšenie vo všeobecnosti