Samel.EdU

Špirálový manažment - online

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

Téma

Kategória

Ako mať pod kontrolou špirálu úspechu

Pojmy a definície; 5 min

Diagnóza = Zdravie - Ne - Moc

Pojmy a definície; 17 min

Typy ochorení firiem, manažment zdravia firmy

Vymedzenie problému; 5 min

Diagnostická mapa úspešnosti - verzia 1

Identifikácia, kde sa nachádzate

Diagnostická mapa úspešnosti - verzia 2

Identifikácia, kde sa nachádzate

Holistická diagnostika

Systém; 4 min

Zlatý trojuholník - 4 typy inteligencií

Systémové štruktúry;8 min

Scenáre zlatého trojuholníka

Systémové štruktúry;3 min

Vzory správania sa (Metafora Šmolkovia)

Vzory správania, Sociálna inteligencia; 9 min

Špirálový rast

Pojmy a definícia; 17 min

Banner
Dozviete sa iba od nás