Samel.EdU

Strategický manažment - online

Naši zákazníci a partneri v tejto odbornej oblasti majú bezplatný prístup k záznamom všetkých webinarov!

Názov webinara s anotáciou

Odborný partner

Organizačná štruktúra, ktorá podporuje rast  a efektivitu

Miroslav Hlohovský

Hodnota za peniaze  

Miroslav Hlohovský

Jak definovat přínosy, cíle, rozsah a předpoklady  

Jaromír Pitaš

Meď nad zlato - prípadová štúdia najúspešnejšieho obchodného modelu na Slovensku

Ivan Sámel, Branislav Stančík

KATA koučing, jak dosahují cíle v spoločnosti Toyota

Vladimír Hřebíček

Change versus Project Management   Mať pravdu nestačí

Jozef Ondáš

Chyby v rozhodovaní a prijímaní riešení

Jozef Hvorecký

Řízení a motivace týmů v době digitalizace a Průmyslu 4.0

Josef Hajkr

Meranie výkonnosti procesov a projektov

Ján Sabol

Nástroje a techniky na výber a schvaľovanie produktu, projektov

Miroslav Hlohovský

* Ak text nie je podfarbený znamená to, že video záznam nemá vlastnú anotáciu s url odkazom. 

Banner
Znalosti, ktoré sú dostupné ihneď !!!