Samel.EdU

Prečo Obchodné modely?

Autor vzdelávacieho projektu: Ivan Sámel,
Pridajte si autora v odbornej sieti LinkedIn, získate tým prístup k ďalším kvalitným odborným zdrojom. 

Odoberajte novinky z YouTube kanála, ktorý má viac ako 230 vzdelávacích video výstupov a záznamov webinárov. 

Východisková situácia

Segmentácia hypermarketov

Zákaznícke segmenty a hodnoty skupina A

Zákaznícke segmenty a hodnoty skupina B

Obchodné modely záver 

Začnite už !!! 

Audio nahrávka rozhlasového vysielania  "Meď nad zlato - najúspešnejší model na Slovensku"