Samel.EdU

Základy myšlienkových máp

Dnes sa z každej strany volá po posilnení a rozvoji kreativity, kritického myslenia a čítania s porozumením. Dnes viac ako kedykoľvek pred tým chceme byť v argumentácii presvedčivejší a chceme presadiť svoj nápad. Dnes viac ako inokedy potrebujeme rýchlo a efektívne spracovať nové informácie a porozumieť im. Chceme im logicky porozumieť, pričom akoby sme zabudli, že náš mozog pracuje nielen s logikou, ale aj s emóciami, že sa rozhoduje pod vplyvom emócii a že sa skôr prikláňa k nápadom, ktoré „pekne vyzerajú“, ako k nápadom, ktoré sú viac logicky zdôvodnené.

Cieľová skupina:
Kurz je určený tým, ktorí chcú:

-          rozvinúť svoju kreativitu,
-          efektívnejšie pracovať s novými informáciami,
-          presvedčivejšie argumentovať,
-          viac si zapamätať,
-          lepšie komunikovať,
-          rýchlejšie plánovať,

Prínosy kurzu: 
Budete vedieť pracovať so systémom myšlienkových máp, ktorých zásady definoval Tony Buzan. Naučíte sa využívať myšlienkové mapy pri študovaní nových informácii a pri príprave podkladov k prezentovaniu svojich myšlienok a nápadov. Pomocou myšlienkových máp zrýchlite a sprehľadnite prípravu a plánovanie projektov.


‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.

Rýchly kontakt

Ivan Sámel ‹1996 - 2020›
vo vzdelávaní a poradenstve

Od myšlienky k projektu  - konzultant
Podpora pre prípravu strategických projektov

samel[@]samel.eu 
Tel: +421 905 485 483 

Konzultácie k príprave projektov:
  • Od pondelka 27.1.2020 štartujeme službu Inovačný konzultant
  • Pripravené máme darčeky pre prvých 20 konzultujúcich