Samel.EdU

Znalostný manažment - Keď to nejde úsilím, tak to pôjde ešte väčším úsilím

‹ Prihlasovanie sa na aktuálne webinare a inšpiromaty › Registráciou získate možnosť ziskať podklady k webinaru pred jeho začiatkom ale aj po jeho ukončení.


Realizačný tím pán prof. Jozef Hvorecký, Dagmar Kokavcová, Ivan Sámel pre Vás pripravili skvelé podujatia.

Dátum realizácie: 
utorok  25.9.2018 o 16,30 hod, fyzické stretnutie, Hochshule Fresenius, Banská Bystrica
štvrtok  11.10.2018 o 18 hod, webinar

Webinar je určený všetkým, ktorí nechcú plytvať vlastným úsilím !!!

Anotácia: 
Znalosti znamenajú  veľa a budú znamenať ešte viac. Ak si myslíte, že v ére digitálnej doby sú všetky dôležité znalosti na internete, tak je to vážny omyl.

Na webinari sa dozviete sa ako súvisia výsledky práce s úsilím a znalosťami.
Aplikácia trojčlenky Výsledok = Úsilie x znalosti má veľkú vypovedaciu hodnotu o kvalite firiem. Častým výsledkom riadenia býva neraz aj hlúpe úsilie.

Ak chcete byť prví alebo rýchli v konkurenčnom boji tak akékoľvek úsilie nebude stačiť.

Vo webinari  prepojíme túto trojčlenku s Kolbovým cyklom učenia, Bloomovou taxonomiou vzdelávania a konverziou znalostí podľa matice SECI.
Účastníci získajú praktické postupy na aplikáciu Znalostného manažmentu. Tiež námety na tvorbu znalostných ekosystémov.